Transparantie

Dierenartsen en veterinair-farmaceutische bedrijven werken samen in het belang van een goede diergeneeskundige zorg. Door transparant te zijn over de onderlinge samenwerking, wordt het publiek in staat gesteld kennis te nemen of sprake is van een samenwerking en desgewenst daarover een nadere toelichting te vragen.

De transparantieverplichting betreft samenwerkingen op het gebied van sponsoring en dienstverlening, waarbij het jaarlijks betaalde bedrag de € 500 overschrijdt. De financiële relaties worden jaarlijks achteraf gepubliceerd in het Transparantieregister Zorg.

Op grond van de Code, dienen de betrokken financiële relaties schriftelijk te worden vastgelegd. De gedragsregels openbaarmaking financiële relaties verplichten partijen ertoe ook de transparantieverplichtingen op te nemen in de betrokken overeenkomst. De modellen hiervoor zijn te vinden op de website.